Produse

Politica de confidentialiate

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 
SC SUN’S SOLUTIONS  SRL, cu sediul social  in Strada Holdelor Nr. 4, bl. B92 sc. C , ap. 20, Timisoara, Judetul Timis, cu capital social 200 lei, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J35/07/2007, avand Codul Unic de Inregistrare RO 20360870, (denumita in continuare “Operator”), in calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale incidente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (RPD)
Operatorul a numit un RPD care poate fi contactat in cazul in care considerati necesar la urmatoarea adresa de e-mail: office@sunssolutions.ro

Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Operatorul va prelucra urmatoarele date personale: nume, prenume, domiciliu, serie si numar act identitate, cod numeric personal, semnatura, adresa email personala sau profesionala, numar telefon personal sau profesional, date bancare, orice alte date cu caracter personal necesare indeplinirii scopurilor mai jos enumerate (denumite in cele ce urmeaza “Date personale”), Date personale obtinute de catre Operator in mod legitim, conform indicatiilor de mai jos. 

În sensul prezentei note, prelucrarea Datelor personale inseamna orice operatiune sau ansamblu de operatiuni efectuate cu sau fara utilizarea de procese automatizate si aplicate Datelor personale, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, compararea sau interconectarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. 

Va informam ca aceste Date Personale vor fi prelucrate atat prin intermediul unor metode manuale, precum si/sau prin intermediul unor mijloace informatice sau telematice. 

Scopul si baza juridica a prelucrarii 
Operatorul va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul realizarii obiectului de activitate, comercilaizarea si montarea instalatiilor pentru porducerea energiilro regenarabile precum si alte instalatii si echipamente .

Mai exact Datele personale vor fi folosite pentru realizarea si transmiterea ofertelor, pentru editarea contractelor , pentrua relaizarea certificatelor de garantie si pentru informari despre produse si sisteme noi  si pentru  desfasurarea de activitatii periodice de analiza a perceptiei clientilor asupra activitatii desfasurate si de identificare a nevoilor acestora. Interesul legitim urmarit este de a intreprinde demersuri in scopul imbunatatirii constante a serviciilor prestate clientilor; 

Destinatarii Datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastra personale vor putea fi dezvaluite, in scopurile amintite mai sus, urmatorilor destinatari: 

  1. angajatilor
  2. societatilor terte sau a altor destinatari, precum partenerii contractuali sau societatile de recuperare creante (“Terte Parti”) care desfasoara activitati in outsourcing in favoarea Operatorului, in calitatea lor de imputerniciti ai Operatorului.
  3. catre autoritatile statului , in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de legislatia fiscala, legislatia muncii, lupta anticoruptie, efectuarea operatiunilor contabile, derularea de proceduri de achizitii sau in vederea punerii in aplicare a hotararilor judecatoresti si/sau a altor sentinte/decizii emise de catre instantele judecatoresti si/sau a altor organisme investite de statul roman cu putere decizionala 

 

Transferul Datelor cu caracter personale 
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in Uniunea Europeana si pastrate in serverele din Uniunea Europeana sau din afara ei. 

 

Perioada de pastrare a Datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal ce fac obiectul transferului in scopurile amintite mai sus vor fi pastrate conform principiilor de proportionalitate si necesitate, si in orice caz pana la atingerea scopurilor in care au fost 

prelucrate.
Ulterior, respectiv fie la data incetarii relatiei de colaborare, fie pana la expirarea obligatiei legale de arhivare ce revine Operatorului in temeiul legislatiei aplicabile in materie fiscala si contabila datele vor fi sterse. 

 

Drepturile persoanelor vizate 

Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, aveti dreptul: 

1. sa aveti acces la acestea si sa solicitati o copie; 
2. sa solicitati rectificarea acestora;
3. sa solicitati stergerea acestora;
4. sa obtineti restrictionarea prelucrarii datelor; 
5. sa va opuneti prelucrarii datelor; 
6. sa primiti datele intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit de pe un dispozitiv automat 

Pentru mai multe informatii cu privire la Datele dumneavoastra cu caracter personal va veti putea adresa Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal al companiei, ce poate fi contactat la adresa de e-mail: office@sunssolutions.ro

 
Pentru exercitarea drepturilor o veti puteti face oricand utilizand unul dintre canalele noastre de contact disponibile pe site-ul www.panouri-solare-romania.ro 

 

Compara produse (0)